SCHULANA Yarn

SCHULANA Yarn

Cashmere Moda

Cashmere Moda


100% Cashmere

25gr = 67 Meter ; Needle Size: 4,5mm - 5mm
Care: Hand Wash

Gauge: 20 sts / 10cm


Filana Merino

Filana Merino


100% Wool

50gr = 125 Meter ; Needle Size: 3,5mm - 4mm

Gauge: 24 sts / 10cm

soft Merinoyarn, superwash


Filana Merino 120

Filana Merino 120


100% Wool
50gr = 120 Meter
Needle Size: 4,5mm - 5,5mm

Gauge: 20 sts / 10cm

soft Merinoyarn, superwash

 

Filana Merino Print

Filana Merino Print


100% Wool

50gr = 125 Meter ; Needle Size: 3,5mm - 4mm

Gauge: 24 sts / 10cm

soft Merinoyarn, superwash


Filini Merino

Filini Merino


100% Wool

50gr = 160 Meter ; Needle Size: 3mm - 4mm

Gauge: 22 sts / 10cm

soft Merinoyarn, superwash


Filini Merino Print

Filini Merino Print


100% Wool

50gr = 160 Meter ; Needle Size: 3mm - 4mm

Gauge: 22 sts / 10cm

soft Merinoyarn, superwash


Kid Paillettes

Kid Paillettes


42% Mohair, 40% Polyester, 18% Silk

25gr = 125 Meter ; Needle Size: 4 - 5,5mm

Kid Seta

Kid Seta

70% Mohair, 30% Silk
25gr = 210 Meter ; Needle Size: 3,5 - 4,5mm

fantastic soft Mohair/Silk yarn

Kid Seta Jubile

Kid Seta Jubile

70% Mohair, 30% Silk
25gr = 210 Meter ; Needle Size: 3,5 - 4,5mm

fantastic soft Mohair/Silk yarn

Kid Seta Melange

Kid Seta Melange


70% Mohair, 30% Silk

25gr = 210 Meter ; Needle Size: 3,5 - 4,5mm

fantastic soft Mohair/Silk yarn

Kid Seta Pearl

Kid Seta Pearl


40% Mohair, 23% Glas,
20% Cotton, 17% Silk
25gr = 118 Meter ; Needle Size: 4,5 - 5,5mm

Gauge; 20M. / 10cm
 

Kid Seta Lux

Kid Seta Lux


71% Mohair, 20% Silk, 9% other Fibre (Lurex)
25gr = 210 Meter ; Needle Size: 3,5 - 4,5mm

fantastic soft Mohair/Silk yarn

 

Pavone

Pavone

 
96% Wool, 4% Polyamid
50gr = 48 Meter ; Needle Size: 7 - 9mm
Care: Hand Wash

Gauge: 10 sts / 10cm